Prosjektet omfattet bygging av en tunnel gjennom Nordnesfjellet, en ny bru over Manndalselva og nødvendige tilknytninger til E6. I tillegg ble det bygget ca. én kilometer ny europaveg gjennom Manndalen og rundt Manndalsklubben samtidig som det lokale vegnettet ble rustet opp.

Nye E6 er tryggere, mer framkommelig og åtte kilometer kortere enn den gamle og skredfarlige vegen rundt fjellet.

E6 Indre Nordnes –Skardalen ble åpnet for trafikantene lørdag 10. november 2018.