E6 er hovedforbindelsen gjennom Troms fylke, og vegen rundt Nordnesfjellet har siden den ble bygget i 1975 vært en problemstrekning på grunn av skredfare.

Derfor bygger vi en tunnel gjennom Nordnesfjellet, ny bru over Manndalselva og nødvendige tilknytninger til dagens E6.

Prosjektet vil bedre trafikksikkerheten, samtidig som strekningen blir kortet ned med om lag åtte kilometer.

Det nye veganlegget åpner etter planen i løpet av 2018.