- Dette er en avtale om åpenhet i skatte- og avgiftsmessige forhold. Den skal sikre at arbeidstakernes rettigheter ivaretas og at virksomhetene som utfører jobben opptrer i samsvar med norsk lov, sier prosjektsjef Stein J. Johansen i Statens vegvesen.

Hovedmålet med samarbeidet er å sikre at alle virksomheter og ansatte på byggeplassen er registrert i henhold til norsk lovgivning, at de følger bokførings-, skatte- og avgiftsbestemmelsene og at skatter og avgifter betales.

Samarbeidsavtalen mellom de tre partene ble signert onsdag denne uken.

Les mer om prosjektet E6 Indre Nordnes-Skardalen

- Verdifull dialog

Marti Nordnes DA skal annenhver måned rapportere til Skatt nord hvilke virksomheter og ansatte som har jobbet på anlegget den siste perioden. Statens vegvesen orienteres ved avvik, slik at disse kan rettes opp.

- For Skatteetaten er dialogen med byggenæringen verdifull. Det gir oss bedre innsikt i bransjen, som vi kan bruke i utvikling og forenkling av regelverket. Samtidig får vi en unik mulighet til å gi veiledning, sier regiondirektør Rune Sørra i Skatt nord.

Skatt nord skal også gjennomføre uanmeldte kontroller på byggeplassen.

- Vårt mål er å gjøre det vanskelig for useriøse aktører å slippe inn på markedet. Oppfølging av store utbyggingsprosjekter som dette, og god dialog med byggherren, bidrar effektivt til å nå dette målet, sier Sørra.

Tar grep ved avvik

Statens vegvesen har gode rutiner for forebygging av svart arbeid og sosial dumping. Alle entreprenører må dokumentere at de er oppført i de riktige registrene før de i det hele tatt får starte arbeidet. I tillegg må alle som skal jobbe på anlegget, også ansatte hos underentreprenører, ha ID-kortet som gjelder for bygg- og anleggsnæringen.

Men detaljert lønns- og skatteinformasjon for den enkelte ansatte har Vegvesenet av personvernhensyn ikke tilgang til.

- Det er Skatteetaten som har oversikt over dette. Avtalen vi nå har signert gir dem anledning til å rapportere tilbake til oss, slik at vi ved avvik kan ta grep. Og både Statens vegvesen og Skatt nord kan gi entreprenøren veiledning, og rydde av veien usikkerheter knyttet til regelverket, sier Johansen.

Avtalen mellom Statens vegvesen, Skatt nord og Marti Nordnes DA gjelder frem til prosjektet avsluttes i 2017.