Gjennomslagssalven gikk i 19-tiden onsdag kveld.

- Dette er selvfølgelig en stor milepæl for prosjektet, men vi er langt fra ferdige i tunnelen. Den skal nå innredes, med veg, vann- og frostsikring og etter hvert elektroinstallasjoner, sier byggeleder Bjørn Roar Mannsverk i Statens vegvesen.

Tunnelen har blitt drevet fra begge sider av fjellet, og det er arbeidsfellesskapet Marti Contractors/Iav som er entreprenør.

Tryggere E6 forbi skredutsatt område

Prosjektet E6 Indre Nordnes-Skardalen omfatter foruten tunnelen byggingen av ca. 800 meter veg på begge sider, med påkobling til eksisterende E6. I tillegg skal det bygges en 101 meter lang bru i Manndalen.

Når nye E6 er ferdig vil trafikantene kunne ferdes trygt forbi det som er et rasutsatt område. I tillegg til å bedre trafikksikkerheten og framkommeligheten, vil tunnelen korte ned E6 med om lag åtte kilometer.

Prosjektet er kostnadsberegnet til ca. 1,2 milliarder kroner (2017-tall), og finansieres i sin helhet med statlige midler. Det nye veganlegget åpner trolig for trafikk i løpet av 2018.