Brua ble åpnet for trafikk allerede i september, og nå er hele anlegget overlevert fra entreprenør Veidekke.

Det er også utført utbedringer i terrenget ved Svanevann og Saravatn, ni kilometer nærmere Kirkenes. Totalt er det tatt ut over 23 000 kubikkmeter med fjell fra skjæringer for å forbedre sikten og lette brøytingen.

Størsteparten av massene har blitt bearbeidet og brukt på Nyelv-anlegget.

E6 Nyelv bru er en trespenns platebru på 67 meter. Den ligger 25 meter oppstrøms fra den gamle, som nå er fjernet. I underkant av én kilometer veg er lagt om og utbedret som en del av prosjektet. Deler av den gamle vegstrekningen er ombygd til kommunal tilførselsveg for boliger i området.

Det er også etablert en rasteplass på østsida av elva mot Varangerfjorden. Håndhugget stein fra landkar på gamle brua blir brukt som avgrensning på parkeringsplass og til trapp i terrenget.

Totalkostnadene for hele prosjektet er 45 millioner kroner. Det er finansiert med kompensasjonsmidler for økt arbeidsgiveravgift.