I forbindelse med arbeidet ved Nyelv skal også fjellskjæringene langs Svanevann/Njukčajávri 9 kilometer nærmere Kirkenes utvides. I perioden fra begynnelsen av mars og fram til mai vil sprengningsarbeid føre til at vegen blir stengt i korte perioder.

- Dette innebærer at folk som skal reise med fly, har time på sykehuset eller andre viktige avtaler, må være forberedt på at de kan risikere noe ventetid på E6 mellom Varangerbotn og Kirkenes i denne perioden, sier prosjektleder Kaare Ramberg i Statens vegvesen.

Ventetida ved Svanevann/Njukčajávri kan bli på inntil 20 minutter i forbindelse med sprengning og rydding av vegen. Det vil det være også være nedsatt hastighet forbi anleggsområdet. Statens vegvesen vil komme tilbake til nærmere kunngjøring like før sprengningsarbeidet settes i gang. Vegtrafikksentralen gir også oppdatert informasjon på 175.no.

Sprengningen vil så langt det er mulig foregå til faste tider. Det vil bli tatt hensyn til rutebuss og utrykningskjøretøy. Arbeidet foregår mellom klokka 7 og 19 seks dager i uka.

For øvrig vil trafikantene bli lite berørt av anleggsarbeidet, ettersom både den nye brua og tilknytningsvegene bygges utenfor dagens E6. Det vil imidlertid være noe anleggstrafikk i området, særlig mellom Nyelv og Svanevannet.

Det er Veidekke Entreprenør AS som har fått oppdraget med å bygge den nye brua, som blir 67 meter lang. Tilsammen skal også en kilometer av E6 bygges om og utbedres.