Reguleringsplan ble vedtatt 22. juni 2016 i Nesseby kommune.