Den nye brua er en trespenns platebru på 67 meter. Brua ligger 25 meter oppstrøms fra den gamle. I tilknytning til vegen er 950 meter av vegen lagt om og utbedret. En del av den gamle strekningen er bygd om til kommunal tilførselsveg for boliger i området.

Det er også etablert en rasteplass på østsida av elva mot Varangerfjorden. Håndhugget stein fra landkar på den gamle brua blir brukt som avgrensning på parkeringsplass og til trapp i terrenget.

Det er også utført utbedringer i terrenget ved Svanevann og Saravatn, 9 kilometer nærmere Kirkenes. Masse er fjernet for å forbedre sikten og lette brøytingen. Mesteparten av massene er bearbeidet og brukt på Nyelv-anlegget.

Bakgrunnen for prosjektet er at den gamle brua ved Nyelv var i dårlig forfatning, med skader som ikke kunne repareres. I tillegg var brua smal og flomutsatt.