Prosjektet skal utarbeide reguleringsplan for E6 fra Buktamoen til Olsborg og vil omfatte kryssene med fv. 855 Buktamokrysset fv. 854 Olsborgkryssene. Planområdet omfatter også tidligere regulert område på Buktamoen med mindre utvidelser, samt Olsborg sentrum og fv. 854 fram til krysset med Skolevegen.

 

Malselvbrua og Malselv vardeMålselvbrua og Målselv varde. Foto: Jeanette Austad