Strindheimtunnelen åpnet 24. juni 2014. Ny stamveg i Trondheim og i Stjørdal. Byggetid 2009-2014.

Parsellen Nidelv bru–Grillstad er en fortsettelse av Nordre avlastningsveg østover. Nordre avlastningsveg ender ved Pirbrua, og da videreføres vegen gjennom dette prosjektet til Grillstad ved krysset til Omkjøringsvegen/E6.
Kart Trondheimsparsellen (PDF)

Parsellen Værnes–Kvithammar er en forbedret stamvegforbindelse fra flyplasskrysset (Værnes) i sør, forbi Stjørdal sentrum med tilhørende påkobling til E14 fra Meråker/Storlien og nordover til Kvithammar. Kart Stjørdalsparsellen (PDF)