Strindheimtunnelen åpnet 24. juni 2014. 

Ny stamveg i Trondheim og i Stjørdal. Byggetid 2009 - 2014.

Parsellen Nidelv bru - Grillstad  er en fortsettelse av Nordre avlastningsveg østover. Nordre avlastningsveg ender ved Pirbrua, og da videreføres vegen gjennom dette prosjektet til Grillstad ved krysset til Omkjøringsvegen/E6.
Kart Trondheimsparsellen 

Parsellen Værnes - Kvithammar er en forbedret stamvegforbindelse fra flyplasskrysset (Værnes) i sør, forbi Stjørdal sentrum med tilhørende påkobling til E14 fra Meråker/Storlien og nordover til Kvithammar. Kart Stjørdalsparsellen

Vil du ha nyheter fra prosjektet rett i innboksen?

Firefeltsveg med doble tunnelløp E6 Ranheim - Værnes  Les om planprosjektet.