Værnes - Kvithammar 
 Høsten -05

Arbeid med utforming av reguleringsplan igangsettes paralellt med sluttbehandling kommunedelplan (vedtatt juni 2006)

 Høsten -06

Merknadsbehandling reguleringsplan

 Januar -07

Godkjent reguleringsplan Værnes – Kvithammar. Ringevg nord påstartet regulering i regi av kommunen.

 Våren -07

Oppstart prosjektering

 April -08

Oppstart Havnekrysset – forskottert av kommune, fylke og lokalt næringsliv.

 Mars -09Anleggsstart
Utgangen av 2011

Åpning av Værnes - Havnekrysset

Høsten 2013

Åpning av Havnekrysset - Kvithammar
  
 Nidelv bru- Grillstad 
 Våren -06

Forprosjektering og detaljering av reguleringsplanen -> medførte betydelige reguleringsendringer

 Sommer -06

Omregulering Nyhavna - Strindheim

 Høsten -06

Sluttbehandling reguleringsendringer (ytterligere omreguleringsarbeid andre deler av prosjektet senere)

 Våren -07

Oppstart prosjektering

 Mars -09

Anleggstart forberedende arbeider

1. halvår 2014Åpning av hovedanlegget
  
Pirbrua
 Høst -06

Designkonkurranse

 Jan -07Omregulering til 4-felts bru
 Juni -07

Vedtak i Storginget

 Høst -07

Avlyst konkurranse pga. liten konkurranse (én tilbyder) og høy kostnad

 Des -07

Økt ramme og ny konkurranse med oppdeling i fire fagentrepriser

 1. april 2008

Byggestart

 Juli -09

Ferdigstillelse

  
 Styringsdokumentet  
  Vinter -07 Oversendes til Vegdirektoratet
  Aug 07 – juni 08 

Ekstern kvalitestssikring av prosjektet i regi næringsdepartementet

  26.02.09Stortingsvedtak
  
 Finansiering/Prosjektgodkjenning
 Bompengesøknad  
Høsten -06

Lokal behandling (søknad sendt 13.11.2006)

26.02.2009Stortingsproposisjonen vedtatt i Stortinget