Prisutdeling Brattøra 2805015Disse mottok byggeskikkprisen for Brattøra friområde. F.v. Leif Arne Hafstad, Harald Inge Johnsen og Almar Aronsen fra Statens vegvesen, varaordfører i Trondheim kommune Knut Fagerbakke, Hanne Marit Rimer og Maryann Tvenning fra arkitektkontoret Pir II. Foto: Emilie Gynnild

Brattøra friområde med Svingbrua og Sjøbadet viser ifølge juryen hvor viktig et er å skape byrom med kvalitet og å opprette nye forbindelser når nye bydeler skal integreres i byen. 

– Juryen er fascinert av mangfoldigheten i friområdet og hvordan stedet tilbyr et vilt og vått møte med fjorden, forklarte varaordfører Knut Fagerbakke. Han sa videre at Svingbrua med sitt lette og originale rekkverk, og store knekte falte, har blitt en forlengelse av friområde. Mens Sjøbadet ligger der som en åpen port ut til den utemmede naturen som omgir byen. Se bilder nederst i saken.

Trondheim kommune delte i år ut to byggeskikkpriser, og begge er en honnør til det gode byrommet og de aktører som står bak. Den andre prisvinneren var Agraff, Norconsult og Kirkelig fellesråd i Trondheim for utformingen av Havstein kirkegård. Prisene ble delt ut under en tilstelning i Rådhussalen 28. mai 2015. Les hele juryens begrunnelse. 

Urban fjordpark

Statens vegvesen inviterte til plan- og designkonkurranse i 2009 for utforming av et friområde mot sjøen på området som ble fylt ut for bygging av Nordre Avlastningsveg. Målet var å skape en urban fjordpark som skulle gi byens befolkning mulighet for å komme ned til sjøen, og skulle innby til aktiviteter. Det skulle også bli en effektiv gang- og sykkelveg mellom Ila og Brattøra. Planleggingen skjedde i samarbeid med kommunen og var en del av en større satsing på "Byen møter vannet."

Statens vegvesen håpet at dette ville resultere i et nytenkende, helhetlig designgrep for området. - Det er derfor ekstra  hyggelig å få en pris som anerkjennelse for den jobben som Pir II, SLA og vi har gjort, sier prosjektleder Almar Aronsen i Statens vegvesen som ledet arbeidet fram til 2012. - Det har vært et langvarig prosjekt med mange involverte fra flere entreprenører, konsulentfirma og byggherre som skal ha sin del av æren for det resultatet vi ser i dag, sa Aronsen.

Folkevandring etter Svingbrua åpnet

Sjøbadet og første del av friområdet ble bygd ferdig i 2012. Resten tok lenger tid. Det ble en mangeårig dragkamp mellom Riksantikvaren, Trondheim kommune, Jernbaneverket og Statens vegvesen for å finne en akseptabel løsning og finansiering av gang- og sykkelbru.

Etter at Svingbrua åpnet 9. oktober i 2014 har Trondheims befolkning virkelig vist at de setter pris på området. I helgene er det rene folkevandringen langs fjorden.

Statens vegvesen har bygd fem parker

Gjennom de store vegprosjektene de siste åra har Statens vegvesen opparbeidet nye grøntområder som har gjort Trondheim til en triveligere by. I stedet for at nye veger kan bli barrierer, har det blitt lettere tilgang til friområder i bymarka, langs fjorden og langs elva. Statens vegvesen har en strategi for arkitektonisk utforming av veganlegg som skal fremme god stedsutvikling og skape et positivt bilde av Norge.

Den prisbelønte bekkeåpningen i Iladalen, Skansen park, Brattøra friområde og Strandveiparken på Lademoen og aktivitetsparken ved Stavne er fem svært forskjellige parker som fyller ulike funksjoner. Utformingen er gjort i nært samarbeid med Trondheim kommune, og det er også kommunen som har overtatt parkene og drifter dem i dag. Kostnaden utgjør omtrent to prosent av det vegomleggingen har kostet.