Nå er bommene og signallysene på brua ferdig montert, og styringen av dem testes ut for fullt. Når bommene foran både vegbanen og gang- og sykkelvegen blir skjøvet ut og sperrer vegen, skal lysene både på bommene og på skiltene ved inngangene på brua blinke. Dermed signaliserer de at brua er helt stengt for ferdsel. Når det er på plass, kan klaffen heves.

Opplæring i hvordan utstyret fungerer

Fra kontrollrommet i tårnet på Nidelv bru jernbanebrua har man full oversikt over hva som foregår på Pirbrua, og det er nettopp herifra klaffeåpningene styres. Fra før av blir åpningen av klaffene på både jernbanebrua og vegbrua Nidelv bru styrt herifra.

Det nye utstyret er kommet på plass i kontrollrommet, og i disse dager tas det i bruk. Det er Jernbaneverket som styrer klaffeåpningene, og de får nå opplæring i hvordan det splitter nye utstyret til Pirbrua fungerer. I motsetning til det store panelet med alle knappene som tilhører den etter hvert ikke helt nye Nidelv bru, er det bare et lite moderne touch-panel som styrer Pirbrua.