Her skal det stå i tre år, før det flyttes tilbake på ny grunnmur på den gamle tomta. Årsaken til at husene flyttes er at det må ryddes plass til byggingen av Strindheimtunnelen.

Nå som det første huset er flyttet, har vi tre igjen. Det ene er en stor hjørnegård som deles i to deler. Den første delen av hjørnegården flyttes i ettermiddag. I løpet av neste uke har vi flyttet alle husene.

Se bilder fra gårdagens flytteferd: