Det er ikke hver dag at hus kjører forbi på gata. Mange hadde møtt opp på Buranbanen for overvære begivenheten.Det er ikke hver dag at hus kjører forbi på gata. Mange hadde møtt opp på Buranbanen for overvære begivenheten.

Huset rullet pent og pyntelig på en selvgående vogn de 600 meterne gjennom Gamle Kongeveg. Dette huset er 11 meter bredt, 15 meter langt og veier 78 tonn, og er det første av fem verneverdige hus som skal flyttes tilbake. Det er montert løftebjelker under gulvene og husene er lagret i høyde for at vogna kan kjøre under husene og løfte dem opp.

I dag ble huset løftet av vogna og skal skyves på plass på nye grunnmurer. To store 200 tonns mobilkraner må til for å klare jobben. – Denne gangen vet vi nøyaktig vekt på huset, og hvor sterke kraner som skal til. I 2010 måtte vi få opp en monsterkran fra Belgia, etter at første forsøk på husløft var mislykka, sier prosjektleder Harald Inge Johnsen.

 Godt samarbeid med byantikvaren
- Byantikvaren har fra første stund vært med i planleggingen av hvordan den verneverdige trehusbebyggelsen på Møllenberg kan tas vare på.  Vi har hatt godt samarbeid om hvordan vi skal bevare stilen, samtidig med nødvendig tilpasning etter tilbakeflytting, sier Johnsen.

Husene får en oppgradering med nye grunnmurer og kjellere, murpiper, brannmurer mot nabohus og ny vann og kloakk inn til huset. Hele operasjonen med å ta vare på de verneverdige bygårdene koster rundt 30 millioner kroner. Det er Reinertsen Entreprenør AS som har kontrakten med flytting, mellomlagring og tilbakeflytting av husene.

Neste hus skal flyttes mandag 17. juni, og de tre siste blir flyttet i august og september. 14 meter under jorda går Strindheimtunnelen som åpner for trafikk i april 2014.

Statens vegvesen legger tilrette for godt bomiljø
I starten av prosjektet fikk de mest berørte huseierne på Nedre Møllenberg tilbud om innløsning på grunn av lang byggetid og ulemper med nærhet til den store byggegropa med kvikkleire. De første husene ble kjøpt allerede i 2006. Statens vegvesen kjøpte opp i alt 77 leiligheter fordelt på 17 bygårder. Det er fire av disse bygårdene med 24 leiligheter som har vært midlertidig flyttet og lagret. Boligmassen som ikke har vært flyttet, er blitt leid ut i størst mulig grad, blant annet til anleggsfolk i hus en ellers ikke ville bebodd.

De første leilighetene blir lagt ut for ordinært salg gjennom eiendomsmegler høsten 2014. De skal selges enkeltvis for å unngå ytterligere hyblifisering på Møllenberg. - Ønsket er at de som kjøper leiligheter blir de som vil bo der.  Vi håper at det også kan bli attraktivt for barnefamilier når mye av trafikken flyttes fra Innherredsveien og over til Strindheimtunnelen, sier prosjektleder Harald Inge Johnsen i prosjekt E6 Trondheim – Stjørdal.

Se innslaget på NRK Midtnytt 13.6. 2013 
TV-Adressa Her kjører huset 13.6.2013
TV-Adressa hurtigfilm 14.6.2013 
TV-Adressa Her heises det første huset på plass 14.6.2013