Dekket på brua er rehabilitert med ny fuktisolering og asfalt, samt nye banketter på sidene. Det er også gjort utbedringer på rekkverk og mye av det elektrotekniske utstyret på brua er byttet ut.

Vedlikeholdsprosjektet går nå over i en ny fase med fokus på overflatebehandling av stål.

Neste uke blir det oppstart med montering av stillas under bruklaffen og innvendig i maskin- og motvektsrom. Dette medfører at bruklaffen ikke kan åpnes/lukkes i en periode på fem uker. Samtidig skal motorene som løfter bruklaffen overhales.

Det skal også utføres betongreparasjoner på bruas underside og på flere av fundamentene.

For å utføre arbeidene er det behov for tilkomst fra brua sitt trafikkareal. Det vil si at det fra og med neste uke (uke 35) blir redusert fremkommelighet på brua med kun ett gjennomgående kjørefelt. Trafikken reguleres med signalanlegg eller manuell dirigering.

Statens vegvesen forventer at vedlikeholdsarbeidene er ferdigstilt i midten av oktober.