Brua vil bli stengt for biltrafikk i perioden tidlig juli til rundt midten av august 2018. For konsekvenser for båttrafikken, se trondheimhavn.no.

- Arbeidene er lagt til sommerferien fordi det i denne perioden er mindre trafikk på brua, sier prosjektleder Harald Inge Johnsen i Statens vegvesen.

Dette skal gjøres:

  • Fjerning av eksisterende dekke og legging av ny fuktisolering og asfalt
  • Overflatebehandling, injeksjon og reparasjon av betongkonstruksjoner
  • Overflatebehandling av stålklaff
  • Overhaling av maskineri
  • Utskifting av elektroteknisk utstyr som f. eks. automatiske bommer, skilting og rødblink
  • Utskifting/vedlikehold av bruutstyr som rekkverk, leidere og vannedløp

Statens vegvesen har hatt arbeidene ute på anbud og har mottatt tilbud fra tre entreprenører:

  • BMO entreprenør AS - kr. 14 691 730,-
  • Consolvo AS - kr. 14 303 486,-
  • Visinor Rehab AS - kr. 15 784 590,-

- Vi skal nå evaluere tilbudene og tar sikte på å skrive kontrakt med en entreprenør i slutten av mai, sier Johnsen.

Nidelv bru er bygd på midten av 1970-tallet. Brua har totalt åtte spenn, hvorav ett av spenna er et klaffespenn av stål. Øvrige deler av brua er av betong. Samlet lengde er ca. 200 meter.

Den gjennomsnittlige trafikkmengden per døgn (ÅDT) på brua er 1500.