Planer og tegninger til delprosjektene: E6 Nidelv bru-Grillstad, Trondheim (tabellen øverst) og E6 Værnes-Kvithammer (tabellen nederst)