Strindheimtunnelen åpnet 24. juni 2014

Høytidlig åpning av statsminister Erna Solberg og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Foto: Simon StølanHøytidlig åpning av statsminister Erna Solberg og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Foto: Simon Stølan
Strindheimtunnelen går fra Nyhavna i Trondheim til Strindheim. Den er blitt en del av riksveg 706 (tidligere E6), den nye hovedinnfartsåren til Trondheim nordfra.

 • Byggestart 2009.
 • Gjennomslag i fjelltunnelen 30.10.2012.
 • Siste takstøp løsmassetunnelen 27.08.2013
 • Åpning 24.6.2014
 • Antatt ÅDT på 20-25 000 (kjøretøy i døgnet)
 • To parallelle løp – to felt i hver kjøreretning.

Et av Norges mest utfordrende vegprosjekter

 • Lengde: 2,5 km lang. 350 meter betongtunnel/løsmassetunnel på Møllenberg og 2,1 km lang fjelltunnel fra Strindheim til Møllenberg.
 • Løsmassetunnel med nye byggemetoder i kvikkleira.
 • Sprenging under flere tusen beboere, tynn overdekning
 • Midlertidig flytting av verna hus på Møllenberg.
 • Stor trafikk tett inntil