Nye Veier AS har overtatt ansvaret

Disse nettsidene vil ikke bli oppdatert etter 01.01.2017. Nye Veier AS tar helt og fullt over all informasjon om prosjektet fra denne dato.

Selskapet har vært prosjekteier fra 01.01.2016 men etter en avtale mellom Nye Veier og Statens vegvesen har Vegvesenet avsluttet reguleringsplanleggingen i løpet av 2016. Alle henvendelser i tilknytning til prosjektet må fra 01.01.2017 gå gjennom Nye Veier AS

Oversiktskart E6 Ranheim Værnes Oversiktskart E6 Ranheim–Værnes