Vegvesenet er tilstede for å svare på spørsmål om planen. Det er mulig å avtale et eget møte innenfor tidspunktet.

Målgruppe for åpen kontordag er parter i planarbeidet, politikere, sektorinteresser og innbyggerne i Malvik som er nysgjerrige på planene for E6 Ranheim–Værnes.

Informasjon om reguleringsplanen

Nyhetsbrev siste nytt om planarbeidet