Reguleringsplanen ble behandlet for andre gang i Bygningsrådet 13. september, og skal behandles i Byutviklingskomiteen 6. oktober og i Bystyret 27. oktober 2016.

Formannskapet i Trondheim har behandlet sak om Munkholmen laguna. I vedtaket om den nye fugleøya står vilkår angående mottak av stein fra ny Helltunnel, som er en del av planstrekningen E6 Ranheim–Værnes.

Plandokumenter og saksdokumenter er tilgjengelige

Se under menypunktet Planer og dokumenter > Planstrekning i Trondheim kommune

Statens vegvesen har samlet planmaterialet som skal til politisk sluttbehandling.

Notater som svarer ut vedtakspunkter ved førstegangsbehandling og tiltakshavers kommentarer til merknader er også tilgjengelig.