Reguleringsplanen ble vedtatt i Bystyret 27. oktober 2016.

Formannskapet i Trondheim har også behandlet sak om Munkholmen laguna der det stilles vilkår om at vegprosjektet E6 Ranheim–Værnes skal bidra med steinmasser til den planlagte utvidelsen av Munkholmen. I vedtaket om den nye fugleøya står vilkår angående mottak av stein fra ny Helltunnel, som er en del av planstrekningen E6 Ranheim–Værnes.

Vedtak og Rådmannens saksfremlegg er tilgjengelige

Se under menypunktet Planer og dokumenter > Planstrekning i Trondheim kommune