Statens vegvesen er ferdig med forslaget til reguleringsplan for  E6 Ranheim - Værnes, og den sendes på høring i september 2015.

Reguleringsplan kart E6 Ranheim - Værnes

To videoer viser visualisering av strekningene.
Delstrekning 1 - fra Reppe (Ranheim) til og med Reitan  - publisert 26.11.2014.

Delstrekning 2 og 3 - fra Reitan i Malvik til Værnes - publisert 21.8.2015.