Du finner informasjon om prosjektet og planforslaget her

Planforslaget kan også ses i Rådhuset (servicetorget i 1.etg.) og i Dampsaga kulturhus (biblioteket). Det er også utlagt på kommunens hjemmeside www.steinkjer.kommune.no, under politikk - høringer.

Merknader

Eventuelle merknader sendes på e-post til postmottak@steinkjer.kommune.no, alternativt per post til Steinkjer kommune, plan- og utredningstjenesten, postboks 2530, 7729 Steinkjer. Saksnummer 2014/1511 må oppgis.

Høringsfrist er satt til 11. mai 2018