Prosjektet skal bedre trafikksikkerheten ved et meget uoversiktlig kryss mellom E6 og lokalvegen Verkensbakkein på Selsverket.