Byggeplanlegging av arbeidene skal være ferdig i 2017. Det vil da være mulig med byggestart i 2018, men dette er avhengig av at det bevilges penger til prosjektet. Det er usikkert når dette vil være klart.