Du finner alle dokumenter og informasjon om eventuell klageadgang på nettsidene til Narvik kommune.

Eventuelle spørsmål vedrørende planen kan rettes til:

Planleggingsleder i Statens vegvesen Thore Jensen tlf. 917 93 391 , e-post thore.jensen@vegvesen.no - eller arealplanlegger i Narvik kommune Ingrid Sværd Pedersen tlf. 76 91 3516, e-post ingrid.pedersen@narvik.kommune.no