Prosjektet omfatter utvidelse av eksisterende av- og påkjøringsrampe ved E6 Skedsmovollen med totallengde ca. 1000 m, endring av kjøremønster fv. 120/rv. 226 ca. 500m, trafikkøyer og rundkjøringer med tilkobling ramper E6.

Byggeperiode fra juni 2020, antatt ferdig sommeren 2021.