Formålet er å prioritere bussframkommelighet, ivareta trafikksikkerhet og framkommelighet for gjennomgangstrafikk på E6, samt sikre gode forbindelser for gående og syklende. Prosjektet regulerer tiltak i påvente av ny kommunedelplan Sluppen.

Plandokumentene er lagt ut på siden "Reguleringsplan"  .

Innspill

Vi ber om innspill innen 20. april 2020. Sendes til:

Kontakt

Spørsmål kan rettes til Torstein Ryeng, tlf. 481 98 056, e-post torstein.ryeng@vegvesen.no.