- Vi har begynt å sprenge i sørenden. Tunnelarbeidet vil derfor være mest merkbart for naboene i Soknedal i begynnelsen. Vi forventer å starte tunneldriving også på nordsida om en måneds tid. Vi regner med å være ferdig med tunneldrivinga om ca. ett år, sier prosjektleder Harald Inge Johnsen i Statens vegvesen.

Arbeidstid

De nærmeste naboene kan komme til å merke at entreprenøren nå tar i bruk mesteparten av døgnet for å få god inndrift i tunnelen. I skiftordningen som benyttes nå, tas hele døgnet i bruk i starten av ukene. Utover i ukene blir det mindre arbeid på sen kveld og natt.

- Vi vil imidlertid ta hensyn etter kl. 2300 for å unngå å ødelegge nattesøvnen til de som blir berørt. Framdriften i arbeidet med tunnelen er i stor grad det som avgjør når hele prosjektet blir ferdig. Det er svært viktig å utnytte tida vi har til rådighet. Derfor jobber entreprenøren i skift, også om natta, men da ikke så synlig for omgivelsene, forklarer byggeleder tunnel Arild Gjerde i Statens vegvesen. 

- Vi beklager de ulemper dette gir, men kan trøste med at det blir mindre merkbart for folk i/ved Soknedal sentrum relativt raskt da tunnelsprengningene flytter seg innover i fjellet med rundt 50 meter per uke. Virkningen tunneldrivingen har på omgivelsene ved Soknedal sentrum, avtar jo lengre nord vi kommer.

Tunnelmassene som nå tas ut på sørsida transporteres videre sørover til internt bruk på anlegget.

Slik driver vi tunnelen

Tunneldriving er fagbetegnelsen på å sprenge tunnelen. Drivinga består hovedsakelig av tre operasjoner som repeterer seg helt til vi har et sammenhengende hull fra Soknedal til Korporalsbrua. Se illustrasjoner og forklaringer nederst i artikkelen.

  1. Boring, lading og sprenging.
  2. Utlasting av stein fra sprengingen.
  3. Sikring av tunneltak med betong og bolter.

- Disse tre operasjonene kan ikke gå samtidig, og fordrer at vi tar i bruk store deler av døgnet for å rekke to-tre sprenginger per arbeidsdag. En sprenging gir oss ca. fem og en halv meter meter tunnel. I gjennomsnitt håper vi å få til ca. 50 meter ny tunnel per uke. Etter hvert vil også tunneldrivingen starte fra nord slik at vi totalt får ca. 100 meter tunnel per uke, sier Gjerde.

SMS-varsel

Vi har opprettet et SMS-varsel der du får en SMS hver gang vi skal sprenge. Du melder deg på her.