Prosjektet omfatter en ca. 20 km lang strekning av E6 mellom Sørelva og Borkamo i Saltdal kommune.

I Nasjonal transportplan for 2018–2029, behandlet av Stortinget i juni 2017 – ligger prosjektet inne med oppstart tidligst 2024.