Det har vært høy aktivitet ved og i Sørkjosfjellet den siste tiden. Skanska startet arbeidet i tunnelen i oktober, og har den siste måneden jobbet seg inn fra begge sider av fjellet.

- Fremdriften er god, og Skanska regner med å være gjennom før sommeren til neste år, forteller prosjektleder Gudmund Løvli.

Så langt er det tatt ut drøye 1100 meter av den 4,6 kilometer lange tunnelen gjennom Sørkjosfjellet. De siste ukene har Skanska hatt et gjennomsnittlig inndriv på ca. 100 meter i uka.

Byggingen av ny molo har startet

Tunnelmassene som tas på Sørkjosen-siden, blir kjørt til kaia og deretter fraktet ut på sjøen i lekter. Massene brukes til reetableringen av moloen og et vegkryss, som forsvant i skredet som gikk tidligere i år. Dermed unngås tung anleggstrafikk, frakt av stein, over fjellet gjennom vinteren.

På andre siden av fjellet legges massene i et midlertidig deponi på Langslett, og skal senere brukes til byggingen av den nye vegen.

Nytt kjøremønster ved Sørelva

Ved Sørelva er trafikken nå lagt om på en midlertidig veg, som skal brukes helt frem til anlegget åpner. Her bygges en undergang for lokalvegen og omleggingen skjer fordi den gamle vegen må fjernes.

Fra 4. januar vil det igjen være full aktivitet i prosjektet.