Entreprenøren har brukt de siste ukene på forberedelsene, og tirsdag den 20. oktober ble aktiviteten i Sørelva gjenopptatt. Nå skal det bores og sprenges i høyt tempo.

- Vi er veldig fornøyd med endelig å være i gang igjen. Vi må komme oss gjennom drøyt 4100 meter med fjell før vi kan markere gjennomslaget, og Skanska har satt som mål å være gjennom før sommeren til neste år, forteller prosjektleder Gudmund Løvli.

Inndriv fra Sørkjosen starter i neste måned; noe senere enn fra andre siden, på grunn av skredet som gikk tidligere i år.

- Det nye veganlegget åpner etter planen høsten 2017, sier Løvli.

Fokus på vinterdrift

Trafikanter i området vil i liten grad bli berørt av arbeidet som pågår, all den tid Skanska i hovedsak jobber inne i fjellet. Det blir imidlertid en del anleggstrafikk på E6.

- Derfor er vi ekstra skjerpet på drift og vedlikeholdssiden gjennom vinteren. Vi vil høvle, brøyte og strø mer, slik at fremkommeligheten blir så god som mulig, sier Løvli.

Den 4,6 kilometer lange tunnelen gjennom Sørkjosfjellet er en del av prosjektet E6 Langslett-Sørkjosen. Prosjektet omfatter også utbedring av vegen mellom Langli og Langslett, inkludert krysset E6/fv. 866.

Den nye vegen vil bedre fremkommeligheten betydelig, og redusere transportavstandene mellom nord og sør.