Det spanske selskapet OSSA startet denne jobben i fjor, men kontrakten ble i mars i år hevet på grunn av manglende framdrift.

Disse har levert tilbud:

 

Tilbyder

Tilbudssum eks. mva.

1

Leonhard Nilsen & Sønner AS

435 762 696,90

2

Skanska Norge AS

435 553 760,00

3

Veidekke AS

476 260 804,00

4

Implenia AS

453 812 223,93

5

OSSA

421 133 993,72


- Situasjonen, der en entreprenør blir oppsagt og så leverer tilbud på samme jobb igjen, er uvanlig. Vi nekter imidlertid ikke OSSA å levere tilbud, så de vil bli vurdert i den videre prosessen. Kontraktstildeling vil skje etter en grundig gjennomgang av alle tilbudene, sier prosjektleder Gudmund Løvli.

Statens vegvesen tar sikte på at arbeidet i Sørkjosen kan gjenopptas i august eller september.

                
Om prosjektet

Prosjektet E6 Langslett-Sørkjosen innebærer bygging av en 4,6 kilometer lang tunnel gjennom Sørkjosfjellet. I tillegg kommer utbedring av vegen mellom Langli og Langslett, inkludert krysset E6/fv. 866.

Den nye vegen gjennom fjellet vil sikre bedre framkommelighet, økt trafikksikkerhet og kortere reiseveg.

Prosjektet anslås å være ferdig senhøsten 2017.