Det var tidligere vegvesen-mann og tunnelforkjemper Olaf Skogmo som fyrte av den symbolske første salven i det som skal bli en 4,6 kilometer lang tunnel gjennom Sørkjosfjellet.

- Sprengningsarbeidet vil pågå fra begge sider av fjellet, og vi regner med å være gjennom i løpet av et år. Tunnelen skal etter planen kunne åpne før jul i 2016, forteller prosjektleder Gudmund Løvli.

Det er det spanske selskapet Obras Subterráneas (OSSA) som bygger tunnelen. I tillegg skal de bygge om lag én kilometer veg i dagen.  

Tryggere og bedre veg

Tunnelen gjennom Sørkjosfjellet er en del av prosjektet E6 Langslett-Sørkjosen. Prosjektet omfatter også en utbedring av vegen mellom Langli og Langslett, inkludert krysset E6/fv. 866.

Den nye vegen vil gi langt bedre framkommelighet og redusere transportavstandene mellom Troms og Finnmark. Prosjektet er beregnet å koste nærmere 900 millioner kroner, og finansieres i sin helhet av statlige midler.