- Nå gleder vi oss til å komme i gang igjen. Vi tar sikte på å signere kontrakten med Skanska i slutten av juli, og arbeidet gjenopptas trolig i august eller september, sier prosjektleder Gudmund Løvli.

Klagefristen er 16. juli. Kontrakten kan signeres først etter at denne er utløpt.

Kontrakten innebærer ferdigstillelse av den 4,6 kilometer lange tunnelen gjennom Sørkjosfjellet. I tillegg kommer utbedring av vegen mellom Langli og Langslett, inkludert krysset E6/fv. 866.

Skanska Norge AS leverte det nest laveste tilbudet. Obras Subterraneas SA (OSSA), som lå lavest på pris, ble avvist ettersom selskapet anses ikke å tilfredsstille kvalifikasjonskravene i konkurransegrunnlaget.