- Skanska har virkelig stått på siden de overtok anlegget i fjor høst. De har hatt god fremdrift og levert god kvalitet, og vi har ikke hatt noen skader i byggetiden, forteller prosjektleder Gudmund Løvli.

Tunnelen er langt fra ferdig. Etter gjennomslaget fortsetter Skanska med innredningen av den, blant annet vann- og frostsikring, brannsikring, drenering og oppbygging av vegbanen. I tillegg til å gjøre ferdig tunnelen skal entreprenøren bygge om lag 1,1 kilometer ny veg i dagen.

- Vi gjør det vi kan for å ta inn noe av forsinkelsen som oppsto tidligere i prosjektperioden. I disse dager lyser vi ut elektrokontrakten, og selskapet som får denne skal være underentreprenør til Skanska. Med det kan de samkjøre arbeidene i større grad, og kjøre flere prosesser parallelt, sier Løvli.

Ny molo på plass

Dårlig fremdrift i tunnelen det første halvåret av byggetiden er hovedårsaken til at prosjektet ligger om lag ett år bak skjema. Den spanske entreprenøren OSSA ble i mars i fjor løst fra kontrakten.

To måneder senere gikk et stort jordskred i Sørkjosen, som førte til store skader på E6 og på bygg og konstruksjoner i området. Blant annet forsvant en molo på sjøen. Denne er nå gjenoppbygget med steinmasser fra fjellet.

- Dette prosjektet har møtt mange motbakker. Derfor blir det godt endelig å kunne markere en skikkelig milepæl. Snart er det hull gjennom fjellet, og vi gleder oss til å jobbe videre, sier Gudmund Løvli.                                                      

Om prosjektet

E6 går i dag over Sørkjosfjellet, en strekning på drøyt en mil. Vegen er svingete og har mange bratte bakker, og derfor er strekningen en flaskehals, spesielt for tungtransporten og kollektivtrafikken.

Prosjektet E6 Langslett-Sørkjosen, med tunnel gjennom Sørkjosfjellet, vil ikke bare bedre fremkommeligheten og regulariteten; det vil også korte ned transportavstanden mellom nord og sør med om lag 1,7 kilometer.

Prosjektet har en kostnadsramme på 950 millioner kroner (2016) og finansieres i sin helhet med statlige rassikringsmidler, og det nye veganlegget skal være ferdig rundt årsskiftet 2017-2018.