- Nå gleder vi oss til å komme i gang. Først skal vi gjennomføre samhandlingsmøter med entreprenøren, og så regner vi med at arbeidet starter i slutten av september, sier prosjektleder Gudmund Løvli.

Foruten selve tunnelen skal selskapet også bygge ca. én kilometer veg utenfor tunnelen. Kontrakten har en verdi på drøye 415 millioner kroner (eks. mva.).
 

Tryggere og bedre veg

Tunnelen gjennom Sørkjosfjellet er en del av prosjektet E6 Langslett-Sørkjosen. Prosjektet omfatter også en utbedring av vegen mellom Langli og Langslett, inkludert krysset E6/fv. 866.

Den nye vegen vil gi langt bedre framkommelighet og redusere transportavstandene mellom Troms og Finnmark. Prosjektet er beregnet å koste nærmere 900 millioner kroner, og finansieres i sin helhet av statlige midler.


Prosjektets nettside


For mer informasjon, 
ta kontakt med prosjektleder Gudmund Løvli, telefon 906 64 442