Store masser tas ut av på begge sider, og alt skal fraktes til et deponi på Langslett-siden. Dette fører til økt anleggstrafikk fra Sørkjosen og over fjellet det neste året.

Statens vegvesen øker derfor innsatsen på drift og vedlikehold gjennom vinteren. Vegen over fjellet vil bli høvlet og strødd oftere, slik at konsekvensen av den økte trafikken blir så liten som mulig for trafikantene..

Tidvis stengte veger

Fremkommeligheten i Sørkjosen har de siste månedene vært redusert, ettersom vi bare har hatt ett kjørefelt åpent. Nå er begge felt åpne, og den manuelle dirigeringen har opphørt. Men det vil fortsatt være et behov for å stenge vegen av og til, da på grunn av sprengningsarbeid. I hovedsak er det snakk om korte stengninger; mellom 15 og 30 minutter.

På andre siden, ved Sørelva, har OSSA nå sprengt seg såpass langt inn i fjellet at vegen der kan holdes åpen uavhengig av det videre sprengningsarbeidet.

Last ned nærinfo og bestill SMS-varsel

I kolonnen til høyre i denne saken kan du laste ned nærinfo for desember måned. Her finner du mer informasjon om prosjektet og arbeidet som pågår nå.

Vi tilbyr også gratis SMS-varsel i forbindelse med at vegen stenges. For å melde deg på, send en melding med kodeord SØRKJOSEN til 2252. Du kan når som helst sjekke status for strekningen, ved å sende meldingen SØRKJOSEN STATUS til 2252.

 

Prosjektets nettside