Statens vegvesen har utarbeidet en reguleringsplan med konsekvensutredning av anbefalt E6-trasé mellom Stormyra på Øyjord og krysset ved Elvegårdselva, nedenfor Bjerkvik kirke.