Kontrollstasjonen er forventet å stå ferdig i løpet av 2021.

Stasjonen vil bli stor og moderne og tilrettelegger for utekontroll og annen kontrollvirksomhet, som for eksempel godkjenning av ombygde biler og førstegangsregistrering av tunge kjøretøy. Den dimensjoneres for å kunne ha kontroller både av modulvogntog og samarbeidskontroller med andre etater. 

Inspeksjonsgrav er kjøpt inn og levert, vekta er også snart levert.