Denne parsellen er den eneste som gjenstår før hele prosjektet E6 Alta vest er ferdig. Nye E6 skal gå gjennom en 3,4 kilometer lang tunnel gjennom fjellet. Drivingen av tunnelen startet i januar 2016 og siste salve gikk i april 2017. Både tunnelen og resten av veganlegget skal være ferdig i løpet av senhøsten 2018.