Tunnelen er ca. 3,4 kilometer lang, og ved siste registrering gjensto det 419 meter.

- Entreprenør LNS tar unna ca. 50 meter i uka, noe som tilsier at det vil være hull gjennom fjellet i månedsskiftet april/mai, sier prosjektleder Gudmund Løvli i Statens vegvesen.

Tunnelen har siden oppstarten blitt drevet fra begge sider, og steinmassene som har blitt tatt ut i vest har blitt benyttet i forbindelse med andre deler av prosjektet ved Storsandnes. Frem til gjennomslaget foregår tunneldrivingen kun fra øst mot vest.

- Årsaken er at vi ikke lenger har behov for steinmasser ved Storsandnes, og resterende masser skal deponeres ved Langnesbukt, forteller Løvli.

Ferdig neste sommer

Etter gjennomslaget starter jobben med å innrede tunnelen. Det innebærer blant annet asfaltering og installasjon av elektrisk utstyr. Sistnevnte jobb blir lyst ut som egen kontrakt før sommeren.

E6 Storsandnes-Langnesbukt er den siste parsellen i storprosjektet E6 Alta vest. I tillegg til den 3,4 kilometer lange tunnelen, bygges det ca. 1,4 kilometer veg i dagen.

Prosjektet skal være ferdig sommeren 2018. Når det skjer har E6 mellom nord og sør blitt i alt 12 kilometer kortere.