Sykkeltiltaket har som mål å øke trafikksikkerheten og fremkommeligheten for syklende og gående langs sykkelrute E6.

Illustrasjon, Sykkelveg Lindeberg gård:

Sykkelveg Lindeberg gårdIllustrasjon: Norconsult