I fireårsperioden 2019–2022 blir det i sommerhalvåret utført et større vedlikeholdsarbeid på E6 Svinesundsbrua. Arbeidene gjennomføres av det svenske Trafikverket.

Informasjon om prosjektet og kontaktpersoner finnes på Trafikverkets nettside.

Les naboinformasjon med mer detaljert beskrivelse av arbeidene (norsk tekst på s. 2).