Arbeidene gjennomføres av det svenske Trafikverket.

Informasjon om prosjektet og kontaktpersoner finnes på Trafikverkets nettside.

Les naboinformasjon med mer detaljert beskrivelse av arbeidene (norsk tekst på s. 2).