Nyheter i prosjektet finner du fra 1.1.16 på miljopakken.no.  

Se interaktivt prosjektkart.