Prosjektet E6 Trondheim–Melhus er bygget ferdig.

Nyheter i prosjektet finner du fra 1.1.16 på miljopakken.no.  

Se interaktivt prosjektkart.