Løpende nyheter i prosjektet er å finne på prosjektets sider på miljopakken.no