Her legger vi ut informasjon til naboer og bedrifter som blir berørt av anleggsarbeidet.