Store deler av den 70 km lange strekningen mellom Ulsberg og Skjerdingstad (ca. fem km sør for Melhus sentrum) har dårlig standard. Statens vegvesen har utarbeidet reguleringsplaner for sammenhengende god vegstandard på strekningen.

Fra 1.1.16 tok Nye veier AS over ansvaret for planlegging og utbygging av E6 fra Ulsberg til Melhus. Regjeringen har bestemt at Statens vegvesen skal bygge ut strekningen Vindåsliene-Korporalsbrua i Soknedal.