Avtalen er inngått mellom Gauldal Nett AS og Statens vegvesen, og gjelder klargjøring for bygging av ny E6 med flytting av eksisterende kabler.

Arbeidet starter opp i november og vil pågå fram til sommeren 2016.